Nav view search

Navigation

Hledat

Informace pro těhotné ženy

Péči o těhotné ženy a maminky v době porodu a časném šestinedělí je v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav možné rozdělit do tří částí. Nejprve od zjištění gravidity až do porodu žena navštěvuje těhotenskou poradnu. Poté přichází období porodu, který se zpravidla odehraje na porodním sále. Již na porodním sále začíná šestinedělí, tedy doba, ve které odeznívají těhotenské změny v mateřském organismu a dochází k rozvoji laktace.

Těhotenská (prenatální) poradna

V těhotenství dochází ke vzniku nového života, ale je to i období, kdy v těle ženy probíhají zásadní, velmi důležité změny. V prenatální ambulanci tedy mají lékaři dva základní úkoly - na jedné straně sledovat růst a vývoj plodu a na straně druhé kontrolovat změny mateřského organismu.
Péče o těhotnou ženu začíná zjištěním gravidity. K tomuto účelu nejlépe poslouží těhotenské testy, které reagují na přítomnost těhotenského hormonu v moči. Jsou pozitivní již v období opožděné menstruace. K definitivnímu potvrzení dojde při ultrazvukovém vyšetření registrujícím přítomnost plodového váčku v děloze a srdeční akci plodu.
Těhotenská poradna Oblastní nemocnice Mladá Boleslav zajišťuje veškerá vyšetření, která jsou doporučena Sekcí perinatální medicíny České gynekologicko-porodnické společnosti. Při každé návštěvě lékaři kontrolují celkový stav budoucí maminky, přírůstek její hmotnosti, krevní tlak, velikost dělohy a vyšetřujeme moč na přítomnost cukru a bílkoviny. Dvakrát za těhotenství pak odebírají krev na určení základních hodnot krevního obrazu a odhalení některých přenosných chorob. Další vyšetření odhalují rozvoj těhotenské cukrovky, či riziko vrozených vývojových vad plodu. Ultrazvukové vyšetření má za úkol ve 20. a 30. týdnu sledovat růst a vývoj plodu.

Další služby pro budoucí maminky

Mimo základní vyšetření nabízí porodnicko-gynekologické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav i další akce pro budoucí maminky. Průběh těhotenství si vždy vyžádá změnu chování a pohybové aktivity ženy. Přiměřené a vhodně zvolené cvičení však pomáhá snižovat některé komplikace gravidity a napomáhá vytváření pohybových stereotypů a rozvoji svalových skupin nutných ke zdárnému průběhu porodu. To je důvodem, proč zde organizují těhotenský tělocvik pod vedením zkušených porodních asistentek.
Rozvoj ultrazvukové vyšetřovací techniky umožňuje trojrozměrné, takzvané 3D zobrazení plodu. V tomto zobrazení je možné zachytit i pohyby plodu. Toto vyšetření nepatří mezi doporučená a nepřináší výrazné zpřesnění výsledků klasického ultrazvukového vyšetření. Poskytuje však rodičům první představu o podobě jejich dosud nenarozeného potomka. Lze jej provést ve 26. až 28. týdnu gravidity po telefonickém objednání (viz tabulka).
Pokud má nastávající maminka zájem dozvědět se podrobnější informace o průběhu porodu a seznámit se s prostředím porodního sálu, může sama nebo s partnerem absolvovat kurz předporodní přípravy. Při něm vám porodní asistentky vysvětlí celý porodní děj, pomohou rozptýlit obavy a poradí jak nejlépe celé období porodu zvládnout. Součástí kurzu je i prohlídka porodního sálu a oddělení šestinedělí.

Služby prenatální ambulance

možnost objednání týden gravidity místo konání cena (Kč) termín
těhotenská poradna tel. 326 742 609 nejlépe po 36. ambulance porodnicko-gynekologického oddělení bez poplatku pondělí, středa, pátek 7.00 až 15.00 hod.
ultrazvukové vyšetření tel. 326 742 610 20. a 30. tělocvična porodnicko-gynekologického oddělení 80,-Kč (za 1hod 30min cvičení) pondělí 15.00 až 17.00 hod. (do 30. týdne gravidity), čtvrtek 8.00 až 10.00 a 10.00 až 12.00 hod. (od 30. týdne gravidity)
těhotenský tělocvik  bez objednání
3D ultrazvuk tel. 326 742 610  26. až 28 ultrazvuková ambulance porodnicko-gynekologického oddělení 1 000,- úterý 13:00 a 13:30
kurz předporodní přípravy tel. 326 742 609 600,- (včetně přítomnosti partnera u porodu)

 

Porodní sál

Porody a první dvě hodiny šestinedělí se zpravidla odehrávají na porodních sálech. Porodní sál porodnicko-gynekologického oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav je koncipován tak, aby splňoval požadavky na pohodlí a intimitu v průběhu porodu, aniž by byla snížena bezpečnost pro rodičku a plod. V Mladé Boleslavi navíc prošly porodní sály v roce 2008 rozsáhlou rekonstrukcí - rodičky a jejich doprovod se nyní může těšit na větší soukromí i komfort. Nejčastějšími důvody přijetí do porodnice jsou pravidelné stahy dělohy, nebo odtok plodové vody. Po vstupu na porodní sál s vámi porodní asistentka doplní základní zdravotní údaje. Poté provede kardiotokografický záznam srdeční akce plodu a činnosti dělohy, trvající zhruba 20 minut. Následuje vyšetření porodníkem, nebo porodní asistentkou k upřesnění polohy plodu a pokročilosti nálezu na porodních cestách. Pokud již porodní děj skutečně započal, podáváme po domluvě s rodičkou obvykle předporodní přípravu sestávající z očistného klyzmatu a osprchování. Jestliže si přípravu nepřejete, nebo porod již výrazně pokročil, přemístíte se na porodní box. Na porodním boxu pak probíhá celý porod, poporodní ošetření a první dvě hodiny šestinedělí. Probíhá tam také první ošetření novorozence. Po celou dobu může být přítomen váš partner, nebo jiná, vám blízká osoba.
Porod je děj fyziologický a proto, pokud probíhá vše bez komplikací, není do něj třeba jakkoli vstupovat. Platí pouze několik málo opatření, která slouží k včasnému odhalení odchylek od normálu. Jsou to hlavně pravidelná sledování nálezu na porodních cestách, kontrakcí dělohy a srdeční akce plodu. Součástí porodního sálu je i operační sál. Jestliže tedy dojde v průběhu porodu k závažné komplikaci ohrožující život a zdraví rodičky, nebo jejího dosud nenarozeného potomka, může být celá situace promptně vyřešena císařským řezem.
Dětičky, které jsou bezprostředně po porodu ohroženy a vyžadují rychlé ošetření jsou přeneseny na novorozenecký box, který je rovněž součástí porodního sálu. Jeho vybavení umožňuje všechny zásadní zásahy včetně kardiopulmonální resuscitace. Odtud mohou být případně velmi rychle transportovány na novorozeneckou jednotku intenzivní péče.

Placené služby porodního sálu

cena (Kč)
nadstandardní služby při přítomnosti osoby blízké u porodu (bez absolvování předporodního kurzu)  400,- 
zapůjčení digiálního fotoaparátu a záznam fotografií na CD disk   200,- 

Oddělení šestinedělí a rizikového těhotenství

Po prvních dvou hodinách šestinedělí strávených na porodním sále je nedělka s novorozeným dítětem převezena na oddělení šestinedělí. Organizace péče v šestinedělí je rozdělena do dvou oblastí. Porodní asistentky a porodníci sledují zdravotní stav nedělky, dětské sestřičky a pediatři pečují o novorozence. Pokud však máte jakýkoli problém, můžete se obrátit na všechny z personálu. V prvních dnech sledujeme odeznívající těhotenské změny mateřského organismu, hojení porodního poranění a rozvoj laktace. U dětiček je nutné sledovat jejich celkový zdravotní stav, změny hmotnosti a zasychání pupečníku. Při nekomplikovaném průběhu prvních dní je maminka s dítětem propuštěna po třech až čtyřech dnech domů.
Pokročilé těhotenství se může komplikovat změnami zdravotního stavu ohrožujícími ženu, nebo plod, které nelze vyřešit v těhotenské poradně. V takovém případě je nutná hospitalizace na oddělení rizikového těhotenství. Laboratorní a přístrojové vybavení nám umožňuje zvolit optimální léčbu a dobu ukončení gravidity. Naší snahou je neohrozit zdraví ženy a minimalizovat ohrožení plodu pokud je nutné těhotenství ukončit předčasně.

Placené služby oddělení šestinedělí a rizikováho těhotenství

cena (Kč) za celý pokoj  cena (Kč) pro 2 pacientky 
nadstandardní pokoj č. 1  1 000,- (1 400,-*) -
nadstandardní pokoj č. 5  600,- 400,- 
nadstandardní pokoj č. 6  600,-  400,-


* při přítomnosti partnera

Nedonošenecké oddělení

Průběh těhotenství a porodu mohou pro plod znamenat natolik velkou zátěž, že je třeba jej hospitalizovat na nedonošeneckém oddělení nebo novorozenecké jednotce intenzivní péče. I v takové situaci umožňujeme nedělce maximální kontakt s jejím potomkem, včetně možnosti trvalé přítomnosti na oddělení v jedno a dvoulůžkových pokojích.
Porodnicko gynekologické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav má statut intermediálního perinatologického centra. To znamená, že je personálně a technicky vybavené tak, aby se mohlo starat o novorozence od dokončeného 32. týdne gravidity. Pokud je reálná hrozba porodu před tímto termínem, transportujeme rodičku do některého z perinatologických center schopných zabezpečit optimální péči o extrémně nezralé novorozence (Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolí, Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika 2. lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Ženské oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem).

Závěrem

Do 80. let dvacátého století bylo hlavní snahou porodníků a pediatrů zajistit co nejbezpečnější průběh celého těhotenství, porodu a šestinedělí. Nastávající rodiče však byli mnohdy postaveni do role účastníků, kterým byla ponechána pouze možnost vybrat jméno potomka. Tento přístup se však v posledních desetiletích zcela změnil. Fyziologicky probíhající gravidita a porod jsou považovány za děje přirozené, při kterých je účast zdravotníků hlavně v roli pomocníků a rádců. Hlavní slovo v celém rozhodovacím procesu má nastávající maminka a její partner a tím se především řídí porodnicko-gynekologické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav.