Nav view search

Navigation

Hledat

Gastroenterologie

Aktuální informace

Nepřítomnost lékařů:

prim. MUDr. Juraj Marček - 29. 2. 2016, 17. - 21. 3. 2016, 17. 6. 2016

MUDr. Eva Tomsová - 16. - 20. 5. 2016

MUDr. Jan Knot - 11. 4. - 3. 6. 2016 - předatestační stáž a atestace

MUDr. Kundratová - 14. - 18. 3. 2016, 30. 3. - 1. 4. 2016, 25. - 27. 5. 2016

MUDr. Eva Rennétová - od 22. 2. 2016 na mateřské dovolené

Informace o oddělení

Gastroenterologické a hepatologické centrum je interním ambulantním zařízením zaměřené na diagnostiku a léčbu onemocnění trávicího ústrojí. K náplni práce patří endoskopické výkony, gastroenterologická a hepatologická poradna. Dále konziliární činnost pro lůžková oddělení nemocnice. Naše pracoviště zajišťuje 24 hodinovou urgentní endoskopickou službu s dosažitelností jedné hodiny.

Na začátku roku 2009 zahájilo Ministerstvo zdravotnictví ČR celorepublikový screeningový program zaměřený na včasný záchyt kolorektálního karcinomu. Naše pracoviště je zařazeno mezi centra provádějící screeningové kolonoskopie.

Gastroenterologické a hepatologické centrum se v prosinci 2012 přestěhovalo do nového pavilonu Interny. Najdete nás snadno: od hlavní vrátnice rovně směrem k očním ambulancím a výtahem do prvního patra.

Naše gastroenterologické oddělení má ambulantní provoz, bez samostatné lůžkové části, ale naši pacienti jsou v případě potřeby hospitalizováni na interním či chirurgickém oddělení.

Gastroenterologie má významný mezioborový charakter a předpokládá úzkou spolupráci lékařů - zejména praktického lékaře, internisty, chirurga, radiodiagnostika, histopatologa, onkologa … Zvláštním rysem gastroenterologie je výrazná závislost na specializovaných diagnostických a léčebných metodách, které jsou podmíněny úrovní, rozvojem a dostupností zdravotnické techniky. Endoskopie poskytuje v současné době nejen možnosti diagnostické, ale také významné možnosti terapeutické.

Gastroenterologické a hepatologické centrum je vybaveno moderní zdravotní technikou a endoskopickými přístroji, které umožní kvalitnější posouzení sliznice a patologických změn.

Kolonoskopické vyšetření provádíme v lehké nebo zesílené analgosedaci za asistence anesteziologa (v tomto případě je nutné mít předoperační vyšetření). Ke zvýšení komfortu pacientů při vyšetření tlustého střeva (kolonoskopii) se od září 2013 na našem pracovišti používá nová metoda, při které je do střeva místo běžného vzduchu vháněn oxid uhličitý. Výzkumy prokázaly, že při použití oxidu uhličitého pacienti pociťují významně méně nepříjemné pocity ve smyslu tlaku až tlakové bolesti v břiše. Tím dochází i k podávání menší dávky uklidňujících prostředků a léků proti bolesti, také zotavení po výkonu díky tomu trvá kratší dobu. Je to dáno vlastnostmi oxidu uhličitého, který se rychle vstřebává a rozepjaté střevo se rychleji vrací do původního splasklého stavu. Nutno podotknout, že při vhánění oxidu uhličitého se mohou vyskytnout drobné bolesti, které vyplývají z podstaty vyšetření endoskopem. 

V lehké analgosedaci je také možné provést vyšetření žaludku.

Po výkonech, které byly provedeny v sedaci, pacienta uložíme na dospávací pokoj. Ten má kapacitu šesti lůžek a šesti polohovacích křesel. Zde pacient setrvá 2 hodiny, vyžaduje-li to jeho stav, i déle. Během této doby se vylučují z těla anestetika, analgetika, pacientovi se navrací vědomí, obnovují se fyziologické obranné reflexy. Cílem ošetření na dospávajícím pokoji je monitorace životních funkcí a rekonvalescence pacienta po vyšetření. Jakmile je jeho stav stabilizovaný, je propuštěn v doprovodu domů.

Před každým vyšetřením či výkonem pacient podepisuje tzv. informovaný souhlas, kde svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s charakterem vyšetření či výkonem, jeho průběhem a event. komplikacemi.

Naším cílem je stále rozvíjet moderní oddělení zachycující nové trendy v léčbě chorob trávicího traktu. Spolupracujeme s klinickými pracovišti podobného zaměření. Naší snahou je zajistit klidný průběh vyšetření a podmínky pro dobrý pocit pacientů z návštěvy našeho pracoviště. K dispozici máme čekárnu, recepci, dospávací místnost, pět endoskopických vyšetřoven a poradnu.

Na našem pracovišti se o Vás s ochotou postará erudovaný personál.

Vyšetřovací metody

ERCP

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - vyšetření žlučových cest a vývodu slinivky břišní ohebným přístrojem zavedeným do dvanáctníku. Provádí se za pomoci rentgenového přístroje. Pracovní kanál endoskopu umožňuje léčebné výkony na uvedených systémech.
Další prováděné výkony:

 • endoskopická papilotomie
 • extrakce konkrementů, mechanická litotripse
 • dilatace stenos, drenáže

Kolonoskopie

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a event. konečné části tenkého střeva. Pracovní kanál přístroje umožňuje odběry vzorků tkáně a některé léčebné výkony.
Další prováděné výkony:

 • polypektomie (tj. endoskopické odstranění polypů )
 • endoskopická mukosektomie (radikální endoskopické odstraňování rozsáhlých polypů)
 • dilatace stenos (rozšířování zúžených míst tlustého střeva a event. části tenkého střeva)

Gastroskopie

Endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku ohebnou sondou. Přístroj má pracovní kanál, který umožňuje pomocí zavedených instrumentarií odběr vzorků tkáně a některé léčebné výkony.
Transnasální gastroskopie – gastroskopické vyšetření prováděné nejtenčím gastroskopem současnosti širokým jen 4 mm přes nosní dírku. Jeho výhodou je hlavně absence dávivého reflexu u pacienta, protože přístroj se nedotýká kořene jazyka, kde je dávivý reflex vyvoláván. Během vyšetření může normálně mluvit a po zákroku má jen znecitlivěnou sliznici v nose a nosohltanu, může vykonávat běžné úkony včetně řízení vozidla.
Další možné prováděné výkony během gastroskopie:

 • odběr vzorků na vyšetření přítomnosti Helicobacter pylori
 • polypektomie (tj. endoskopické odstranění polypů)
 • stavění akutního krvácení (včetně klipování)
 • balonová a bužijová dilatace stenos jícnu (rozšiřování zůžených míst jícnu)
 • léčba jícnových varixů - sklerotizace, ligace
 • léčba achalazie jícnu
 • perkutánní endoskopická gastrostomie

Anoskopie

Vyšetření análního kanálu 

Další prováděné výkony:

 • ligace hemoroidů (podvázání )

Poradenská činnost

Gastroenterologická ambulance

Je to ambulance se širokou působností. Zabývá se vyšetřováním a léčbou gastroenterologických onemocnění v plné šíři oboru.

Hepatologická ambulance

Je zaměřena na vyšetřování a léčbu onemocnění jater a žlučových cest, což je specifická oblast gastroenterologie. Zvláštní skupinou nemocných, kteří se zde léčí jsou pacienti s infekčními žloutenkami typu B, C, která se přenáší téměř výhradně krví a pohlavním stykem a velmi často přechází do chronického stádia.

Hlavní kontakt

Recepce tel. číslo k objednání: 326 742 810

Ostatní kontakty u jednotlivých pracovišť

Ambulantní péče - Ordinační hodiny

Personál

Primář

MUDr. Juraj Marček 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vrchní sestra

Lada Vaňousková  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Seznam informovaných souhlasů

IS s kolonoskopií
IS s gastroskopií
IS s ERCP (Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie)
IS s jaterní biopsií
IS s PEG (Perkutánní endoskopická gastrostomie)
IS s anoskopií

Ke stažení

Příprava před kolonoskopií:

Příprava - Fortrans
Příprava - Picoprep
Příprava - Moviprep
Příprava - Eziclen