Nav view search

Navigation

Hledat

Rakovina prsu neznamená život bez něj

Pokud dříve lékaři diagnostikovali ženě zhoubný nádor v prsu, téměř automaticky se dalo předpokládat, že o prs přijde. To už ale dávno neplatí. Díky moderním metodám, které umožní včasnou diagnostiku nádoru, a díky operačním možnostem a znalostem lékařů je možné vyjmout pouze nádor a prs zachovat. Před každou operací prsu ovšem třeba  pacientku kompletně onkologicky vyšetřit, aby se určilo stádium onemocnění.


Lékaři v Klaudiánově nemocnici provádějí záchovné operace prsu vždy, když to zdravotní stav pacientky umožňuje. Při zákroku, kdy vyjímají z prsu nádor, navíc z podpaží vyoperují i tzv. „strážnou uzlinu“, jejíž histologický rozbor ukáže, zda byl nemocí zasažen pouze prs nebo zda je nutné zahájit další léčbu, protože nádor se již stihl šířit dále, tzv. metastazovat. „Strážná uzlina je vlastně jakýsi policista. Pokud je nález v ní negativní, znamená to, že nemoc nestihla nikam postoupit,“ říká MUDr. Jiří Boháč, který v Klaudiánově nemocnici vede prsní onkologickou poradnu a specializuje se na prsní chirurgii.
Pokud se jedná o prs záchovný výkon, pacientka z Klaudiánovy nemocnice většinou odchází během dvou dnů domů, během týdne se pak dozví histologické výsledky a další léčebný postup. „Jestliže se ve strážné uzlině najdou známky rakoviny, je třeba při další operaci vyjmout podpažní tuk se zbytkem uzlin,“ vysvětluje  Boháč. O tomto postupu  je samozřejmě každá pacientka informována předem. Strážná uzlina v těle ženy s nádorem prsu hraje velmi důležitou roli a patří k léčebně diagnostickým  standardům. A jak ji lékaři najdou? Do okolí místa, kde se nádor v prsu nachází, se den před operací aplikuje 1 ml radioaktivního roztoku. Ten putuje lymfou do strážné uzliny,  tedy do té, která si bere jako první lymfu z nádoru. Lékaři ji pomocí detekčního přístroje při operaci vyhledají a z malého, cca 2cm řezu v podpaží vyjmou. „Je to moderní trend léčby rakoviny prsu,“ říká Boháč.
V čem je tedy přístup lékařů v Klaudiánově nemocnici tak výjimečný? Právě důrazem na šetrnost. „Rakovina prsu v dnešní době stále ve větší míře postihuje ženy v produktivním věku, proto se snažíme, aby vedle léčebného efektu měl náš zákrok i efekt kosmetický,“ vysvětluje Boháč. V nemocnicích, kde nedokáží vyoperovat strážnou uzlinu, pacientce rovnou odebírají z podpaždí tuk se všemi uzlinami – to ovšem znamená mnohem více možných komplikací a delší dobu rekonvalescence. Končetina může otékat, mít horší citlivost, tři měsíce nesmí být nijak zatěžována.
Záchovné operace se chirurgové v Klaudiánově oddělení snaží dělat i v případech, kdy je nádor v poměru k prsu příliš velký. „Taková pacientka je opět nejprve řádně vyšetřena a dle histologického typu nádoru pak může být léčena hormonálně, eventuálně chemoterapií. Následně, když se nádor zmenší, provedeme záchovnou operaci. Rovnou při ní vyjmu i strážnou uzlinu a opět, pokud je negativní, žádný další zákrok není třeba,“ upřesňuje Boháč.
Zároveň zdůrazňuje, že vše je ovšem založeno zejména na včasném stanovení diagnózy. „Je velmi důležité, aby každá žena při sebemenším podezření kontaktovala svého lékaře, je důležité samovyšetřování pacientek, a případné sledování v odborné ambulanci  s  mamografickou a UZ kontrolou prsů. Nový digitální mamograf, který je v naší nemocnici, velmi zlepšil diagnostiku časných rakovin prsů. Z toho vyplývá možnost včasných záchovných operací, což je pro pacientku velkým přínosem jak fyzickým, tak i duševním ,“ říká Dr. Boháč.
Záchovné operace prsu se strážnou uzlinou mají svá omezení –  neprovádí se u pacientek nad 70 let a pacientek, které mají již celkově pokročilé onemocnění. U těchto pacientek  se provádí snesení celého prsu. Je to proto, že pacientky nad 70 let by nebyly schopny bez zbytečných rizik podstoupit další léčbu, která následuje po každém prs záchovném výkonu - tedy ozařování, případně chemoterapii.
Ročně operují chirurgové v Klaudiánově nemocnici kvůli rakovině prsu zhruba stovku pacientek, více než  polovině z nich dokáží prs zachovat. Rakovina prsu patří v dnešní době mezi nejčastější onkologické onemocnění u žen v České republice, což je dáno i lepší diagnostikou tohoto onemocnění. Na druhou stranu se zvyšuje množství vyléčených pacientek.

Na vyšetření na mamograf je možné se objednat každý všední den na tel. čísle 326 742 208, do prsní ambulance každý pátek na tel. čísle  326 742 107.