Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Když nás potřebujete, jsme tu. V každém okamžiku, po celý život.

Aktuality a tiskové zprávy

aktuální informace, důležitá upozornění, tiskové zprávy

Hematologicko – transfuzní oddělení rozšiřuje odběry plazmy

Na hematologicko - transfuzním oddělení Klaudiánovy nemocnice se dlouhodobě velmi šetrně zachází s nejcennějším léčivem -  krví dárců. Každá kapka krve je tak dnes využívána k léčbě pacientů.


Dětské centrum zdobí malby od Libora Škrlíka

Dětské centrum Klaudiánovy nemocnice pro děti do tří let nově zdobí další malby od Libora Škrlíka. Ve čtvrtek 20. dubna byly obrázky poprvé představeny za přítomnosti umělce, vedení nemocnice a sponzorů – ČSOB Pojišťovna a sdružení Strom života, bez kterých by veselé obrázky na zdech centra nemohly vzniknout.


Děti z dětského centra sázely strom

Mladoboleslavské sdružení Strom života patří mezi pravidelné podporovatele Dětského centra pro děti do tří let při Klaudiánově nemocnici. Tentokrát si členky sdružení pro děti připravily nevšední zážitek – sázely společně strom.


Napsali o nás: dobrovolnictví

Firemní časopis ŠKODA mobil na jedné ze svých stránek představuje aktivity svých zaměstnanců. V březnovém čísle byla představena Jana Vencálková – aktivní dobrovolnice Klaudiánovy nemocnice. Ta ve svém volnu vede kroužek cvičení pro personál nemocnice.


Zdravotní klauni potěšili malé děti

Zdravotní klauni jsou v naší nemocnici již tradičními návštěvníky. Každý čtvrtek chodí potěšit nejen děti na dětském oddělení, ale také do dětského centra.


Středočeský kraj hodlá založit spolek Asociace středočeských nemocnic

Rada kraje ve čtvrtek 6. dubna projednala a doporučila zastupitelstvu schválit založení spolku s názvem Asociace středočeských nemocnic, z. s., jehož členy budou Středočeský kraj spolu s pěti oblastními nemocnicemi založenými krajem. Činnost spolku má přispět ke zvýšení efektivity ekonomického řízení krajských nemocnic.


Partneři